Učebné pomôcky  -  Vlastiveda

 

 

          Hrad  NITRA

                                                         31.1.2010

 

 

Jeho celý areál bol v r.1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

 

 

Obec: Nitra,

Okres: Nitra,

Kraj: Nitriansky

 

Prístup :

K Nitrianskemu hradu sa dostanete z centra mesta, smerom na Župné námestie. Pri Župnom dome vojdeme popod bránu, čo je  vstup na Pribinovo námestie pred hradom. Odtiaľ sa cez park dostanete až k hradu.

Pred vstupom do brány je potrebné zaparkovať auto. Parkoviská sú v okolí hradu, alebo priamo na Župnom námestí, na Farskej ulici , alebo Mostnej.

 

Nitriansky hrad,  bol postupne vybudovaný na mieste slovanského hradiska z 9.storočia. Po požiari v roku 1271 bolo  obnovené opevnenie hradu. Už v 13-tom storočí bol hrad tak dokonale opevnený, že vydržal útok Tatárov. Goticky bol prebudovaný v prvej tretine 15.storočia, renesančne upravený v 16.storočí, barokovo v 18.storočí. Národná kultúrna pamiatka. Dnes sídlo Archeologického ústavu SAV a sídlo biskupa.

V Nitre bol prvý kostol na našom území, ktorý dal postaviť  knieža Pribina, ešte pred príchodom Konštantína a Metoda. Posvätil ho salzburgský arcibiskup Adalrám, okolo roku 830.

 

   Nitriansky hrad stojí na skalnom vápencovom vŕšku 218 m n.m., na  mieste starého výšinného slovanského hradiska, pôvodne obklopeného meandrovitým korytom rieky Nitry,  na úpätí  vrchu Zobor.  Je  výsledkom staviteľskej činnosti takmer desiatich storočí. Nezmenil však  svoj architektonický vzhľad získaný v 17. storočí.

Hrad  úspešne odolával rôznym pohromám a zostal v zachovalom a funkčnom stave do súčasného obdobia.

 

 Dejiny hradu :

 

HRAD sa skladá sa zo štyroch samostatných častí :

1.    - katedrály,

2.    - biskupského paláca,

3.    - hospodárskych budov a

4.    - vonkajšieho opevnenia  s vystupujúcimi bastiónmi,  s jedinou vstupnou bránou do vnútorných priestranstiev hradu.

 

Hradná katedrála sv.Emeráma svojou architektúrou, historickosťou, umeleckými dielami je najvýznamnejšou a najcennejšou kultúrnou pamiatkou nielen hradného komplexu.

Hore do katedrály vedie široké schodište s troma odpočívadlami a s barokovými kamennými sochami svätcov na zábradliach.

 Katedrála sa skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z "Románskeho  kostola", z "Dolného kostola" a z "Horného kostola", teda tvorí akýsi chrámový architektonický triptych.

Biskupský palác - budova má  teraz štvorcový pôdorys s veľkým dvorom uprostred. Na prízemí je biskupský úrad, na prvom poschodí je biskupská rezidencia. Miestnosti sú zariadené cenným starožitným nábytkom v štýle empíru, steny zdobia sakrálne obrazy.

Dominantou biskupského paláca a katedrály je dvojkupolovitá veža.

 

 

Katedrála sv. Emeráma v Nitre svojimi hmotnými pamiatkami a duchovnými hodnotami patrí medzi jedinečné sakrálno-historické skvosty, ktoré svojím významom presahujú rámec Nitry i rámec Slovenska.
 

 

FOTOPRECHÁDZKA :

 

Prejdeme bránou cez Župný dom, na Župnom námestí v meste :

 

 

Prídeme k súsošiu sv. Cyrila a Metoda, ktoré stojí kúsok od hradu:

 

 

A sme pred vstupnou bránou do hradu, do ktorého vedie kamenný most :

 

Pred bránou je umiestnený Mariánsky stĺp Nepoškvrneného počatia Panny Márie :

 

Mohutné opevnenie hradu :

 

Biskupský palác :

Po rekonštrukcii sú v hospodárskych budovách : Informácie a Diecézne múzeum :

 

Pohľad v podbránia cestou z hradu von :

 

 

A ešte pár pekných detailov : Hradná studňa a roh obranného múru s vežičkou :

 

 

Moja pohľadnica "pá-pá" z hradu :

 

 

Panoramatické obrázky na stránke :

http://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/nitriansky-kraj/nitra/nitriansky-hrad/horne-nadvorie/

 

 

Hrad po a pred rekonštrukciou :

 

ZDROJE :

http://www.slovakiasite.com/sk/nitra-hrad.php

/http://www.nitra.sk/?id_menu=3836

/Janota/

 

Fotografie - prvá a posledná sú  zo stránky : www.nitra.sk   :