SUDOKU :Cieľom hry je doplniť chýbajúce číslice, alebo obrázky,
 podľa týchto pravidiel:

Na začiatku riešenia sú niektoré políčka vyplnené.

V každom políčku, riadku, stĺpci sa môže to isté číslo, alebo obrázok, vyskytnúť iba raz.


Pre väčšie deti:
ZAHRAJ  SA  SUDOKU na týchto  webových  stránkach:
 1. PRACOVNÉ  LISTY
                      
Pre menšie deti:

 2. PRACOVNÉ  LISTY
 
            
 3. PRACOVNÉ  LISTY