SUDOKU - PRACOVNÉ  LISTY

a) keď si PL skopíruješ a vytlačíš obrázok, do prázdnych okienok dokresľuj

b) keď si klikneš na PL a stiahneš ho, môžeš pracovať priamo v PC  (povoľ úpravy)

   RIEŠENIE     RIEŠENIE      RIEŠENIE      RIEŠENIE