Učebné pomôcky  - Vlastiveda  -  Hrad Lietava 


 

 

 

Hrad  LIETAVA

 

14.3.2009

 

 

Pomerne rozsiahle a dosť zachované zrúcaniny hradu stoja na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná v Súľovských vrchoch, v juhozápadnom výbežku Žilinskej kotliny, 12 km na juhozápade od Žiliny. Je druhý najväčší hrad na Slovensku.

 

 

Obec: Lietava - Majer

Okres: Žilina

Kraj: Žilinský

STREDNÉ SLOVENSKO

nadmorská výška :

hrad : 635 m n.m.

obec Lietava : 395 m n.m.

   www.stv.sk / Správy STV / Letný seriál - Lietava

 

Prístup k hradu :

Z obce Lietava - Majer ideme  po modrej turistickej značke a stúpame širokou stráňou k vrchu Cibuľník. K hradu stúpame pozvoľným  zalesneným,  ihličnatým chodníčkom k hradu asi 30 minút.
 

 

 

DEJINY HRADU  :

 

Počiatky hradu spadajú do konca 13. storočia. Jeho staviteľmi boli s najväčšou pravdepodobnosťou Balašovci. Začiatkom 14. stor. sa hradu zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti hrad obsadilo kráľovské vojsko kráľa Karola Róberta z Anjou. V roku 1360 hrad dostal za zásluhy krajinský sudca Štefan Bebek.  Ďalšími majiteľmi boli Stiborovci, Pavol Kiniži a Zápoľskí . Pavol Kiniži  sa zaslúžil o najrozsiahlejšiu prestavbu hradu.

Začiatkom 16. storočia hrad získal Mikuláš Kostka, ktorého dcéru si vzal za manželku František Thurzo.

Posledným významným pánom žijúcim na Lietave začiatkom 17. storočia bol  syn Františka Thurzu, uhorský palatín Juraj Thurzo . Hrad slúžil Thurzovcom v nepokojných časoch na uskladnenie cenností, archívu a aj ako bezpečné sídlo.
Po smrti jeho syna - Imricha Thurzu (1621)sa tunajšie panstvo rozdelilo medzi dedičov, ktorí sa o hrad prestali starať. Je zdokumentované, že v roku 1729 už bol hrad v zániku.

 

VÝSTAVBA HRADU :  

 

Jadro hradu tvorila veľká hranolová veža, (dnes zachovalá do výšky 14. metrov so silne narušenou korunou muriva). Vo východnom smere bol k veži pristavený východný palác ukončený gotickou kaplnkou. Dodnes nesú jeho múry architektonické detaily.

 

Severne od hranolovej veže bolo opevnené nádvorie horného hradu s palácom a ďalšími objektmi.

Hradné opevnenie sledovalo členitý tvar terénu.  Jadro hradu obklopuje prvé veľké predhradie na severe a západe. Prístupné bolo hranolovou vstupnou vežou s bránou. Na juhovýchod od nej stojí veľká obytná budova s oblým nárožím s kamenným rámovaním a reliéfom erbu. Na severozápadnom nároží postavili veľkú okrúhlu baštu a na severovýchode valcovitú vežu. Na tomto nádvorí sa nachádzali obytné a hospodárske budovy. Druhé predhradie chránilo areál od severu a západu. Prístupné bolo ďalšou veľkou hranolovou vežou s padacím mostom a  jeho bezpečnosť zvyšovala i priekopa. Predhradie spevňovala polygonálna bašta (SZ) a oblá veža (SV). Hradné múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory okien, príp. vstupov a architektonických detailov, kamenné profilované konzoly z arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti profilovaných ostení. V priestoroch kaplnky sa zachovali nábehy kamenných gotických rebier a na niektorých múroch zvyšky omietok.

Posledných dvestoosemdesiat rokov je hrad opustený a jeho stav je alarmujúci.

 Stav palácových múrov je kritický (vzniká značný odklon z vnútornej osi). V rozpracovanom štádiu je štúdia na ich záchranu.

 

 

 

Lietavský hrad je unikátom nielen zo slovenského pohľadu, ale aj v rámci celej strednej Európy. Práve na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Členovia združenia pracujú dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu. Hlavným cieľom Združenia na záchranu Lietavského hradu je zakonzervovať a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby bolo možné ho využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.

 

 

ZAUJÍMAVOSŤ :

 

Nad klenbou okna druhého poschodia južnej citadely ešte dnes nájdeme citát rímskeho spisovateľa Publia Terentia Afera, ktorý znie:

OBSEQIVM AMICOS VERITAS ODIVM PARIT ANNO DOM. MDLXVIII

-  v preklade znamená: Ústupčivosť priateľov, pravda nenávisť plodí, roku pána 1568."

- Nápis pochádza z obdobia Františka Thurzu a objavil ho pod omietkou v roku 1944 pán Štefan Lučančin z Lietavy. (Nápis bol čiastočne zakonzervovaný v septembri 2003 reštaurátorom Miroslavom Bodanským z Českej republiky.


http://www.hradlietava.sk/zaujimavosti/napisy.html 

 

- Pozoruhodným podpisom majiteľa hradu je pieskovcový erb Pavla Kinižiho, ktorý sa vo výbornom stave nachádza na nároží Kinižiho paláca stredného hradu. /druhá obytná veža/

http://www.travel-to-slovakia.biz/slov_s/lietava/hrad_lietava.htm

 

 

FOTOPRECHÁDZKA  :

 

Zaparkujeme v obci Lietava Majer - kúsok od smerových značiek :

 

..a  môžeme ísť širokou stráňou k vrchu Cibuľník...

 

Po pravej strane na nás stále pozerá  hrad....

 

Zdá sa, že sme už kúsok od hradu, ale tuto zabočíme doprava a lesnou mierne stúpajúcou cestičkou okolo hradného kopca ideme ešte kus cesty...

 

Konečne smerovník  -  ale to už je iba 5 minút k hradu :

 

Ajhľa,  vykukuje na nás hrad !

 

Hneď zo začiatku nás prekvapí veľkosťou a schátralými stenami, ktoré sa nám rozpadávajú priamo pred očami.

 

Hlavná brána - vstupná obytná bašta , vpravo schátralý múr veľkého hranatého bastiónu:

 

Prešli sme bránou a vidíme1. nádvorie dolného hradu, vpravo mohutná stena nádvoria stredného hradu a v pozadí rondelová veža - bašta pri Orlovej bráne:

 

Stojíme vnútri v bránovej veži a vpravo vidíme mohutný Južný Kinižiho palác /Druhá obytná veža/a vľavo je ďalšia veža, kde je zamurovaná pôvodná hlavná brána/vľavo/

.....a  zbytky bašty

 

Brána /Pereniho brána"/do stredného hradu, ktorá ide cez pôvodne hospodárske budovy, vľavo je oválna červená bašta :

 

...vchádzame popod bránu  do stredného hradu, ktorá sa nazýva aj "Pereniho brána"- neviem prečo....,   na veľké  nádvorie stredného hradu - oproti vľavo vidno 1.bránu do horného hradu : 

 

A sme na nádvorí stredného hradu - vojdeme, pozrieme vľavo a čo vidíme? Oválnu červenú baštu, za ktorou  tam niekde je kaplnka, vidno vysoké, úzke zbytky malej veže, hore na múre prévet - balkónový záchod a pod ním je ohradená veľmi hlboká a veľká stuňa !!!!:

Veľká oválna - červená bašta a

 

a takto to vyzerá vnútri.....

 

Obídeme vysoké múry starého hradu, Hlavnej veže a ideme k bráne do horného hradu, ktorá nás vpravo vyvedie k  Severnému Kinižiho palácu...

 

Tamtí ľudia obedujú v zastrešenej miestnosti veže / sú tam lavice, stoly, kachle...v lete tam asi predávajú informačné materiály..../-   bránová veža,  cez ktorú viedla kedysi pôvodná brána / je zamurovaná - ale  vo vnútri i z vonku to krásne vidno . Vľavo od nej sa krčí s prázdnymi oknami Kostkov palác a vedľa, smerom k bráne "obdzobaný" Severný Kinižiho palác ....:

 

Tak a ideme  ďalej cez bránu do horného hradu, ktorá je v rekonštrukcii. Všimnite si bránu v bráne  /vpravo/ :

 

Sme na maličkom priestranstve hradu

medzi Kinižovským a Kostkovým palácom - v pozadí je hlavná veža, priestor 1. hlavnej brány do horného hradu  a zbytky steny so vstupnou bránou do Severného Kinižiho paláca:

 

Pohľad z vysunutého úzkeho múriku z  vrchu Severného Kinižovského paláca nad priepasťou - na Južný Kinižiho palác -  /Druhá obytná veža/  s točitým schodiskom 

- .....tak tento záber si váž....nafotila som ho vôbec netušiac, na akom nebezpečnom mieste stojím :

 

Točité kamenné schodisko vidno cez okno

 

Pohľad na druhú stranu : Veľký  polkruhový bastión a vonkajšie múry Starého paláca pri kaplnke :

 

 

 

Vpravo od  červenej bašty za hospodárskymi budovami -  hneď z úvodu - je vstup do nádvoria starého horného hradu :  nalepené sú na ňom zbytky úzkej malej veže

 

...tu si prezrieme múry Starého paláca a vľavo cestička ku kaplnke /červené srdiečko/ 

 

 

...a tam - nad jedným z okien  smerom k veľkému bastiónu nájdeme vzácny nápis :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplnka :

 

Pohľad od kaplnky na zbytky Starého paláca  a v pravo je Červená bašta z vonkajšej strany:

 

A ešte zaujímavosť - na oblej hrane druhej obytnej veže - Kinižiho  južný palác - nájdeme vzácny erb Kinižiho...

 

Z hradu  ideme už so západom slnka...a naskytá sa nám takýto pohľad na rozlúčku :

 

...a akože ináč....záverečné posilnenie na spiatočnú cestu autom...a  div sa svete - mali moju kávičku a to v dedinskej krčme, kde sa nefajčí!!!! :

 

 

A kto by ešte nemal dosť obrázkov :   pozrite si  zaujímavý pohľad na Kinižiho južný paláca ešte jednu maketu hradu :

 

 

model  : Model zhotovil Ing.arch. Kačala

 

http://www.zamky.sk/hrady-a-zamky/lietava-hrad

 

 

KONIEC